• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Beitostølen Sentrum


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 10. oktober 2019
  • Frist: 8. november 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Beitostølen sentrum i Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Beitostølen Invest AS.

Hensikten med planarbeidet er å bedre dagens trafikksituasjon for området ved løsninger som ivaretar det faktiske behovet på stedet. Tiltaket innebærer endring av innkjøringer, parkeringsområdet, torg ,bussholdeplass, m.m.  

Frist for forhåndsuttalelser er 8. november 2019.