• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Stende Hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Stende hyttefelt. Iht. pbl. § 12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i 6 uker.Planområdet er beliggende v…